O mně

Po promoci na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2008 (a ročním studijním pobytu na španělské univerzitě Universidad de Salamanca v letech 2005/2006) jsem působil převážně jako advokátní koncipient v advokátních kancelářích v Praze a Olomouci, přičemž jsem krátce pracoval také jako podnikový právník a asistent soudce na Vrchním soudu v Olomouci. V srpnu roku 2012 jsem po vykonání advokátních zkoušek zahájil činnost jako samostatný advokát.

Během své právní praxe jsem se věnoval právnímu poradenství v mnoha různých oblastech a to jak pro velké obchodní společnosti, tak i pro menší subjekty a fyzické osoby. Po dobu této praxe jsem nabyl mnoho zkušeností ve sporných řízeních, přestupkových řízení, v přípravách smluv a jiných podání, vymáhání pohledávek, přeměn společností, insolvenčním řízení, veřejných zakázkách, trestním právu, právu spotřebitelů, práva na informace a také jiných právních odvětvích.

Hovořím plynule anglicky a španělsky a na základní úrovni rovněž německy. V těchto jazycích jsem rovněž připraven klientům poskytnout právní služby.

Od roku 2012 jsem členem Pro bono aliance. Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv a dalších veřejných zájmů. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Od roku 2013 jsem členem Okresní hospodářské komory Olomouc.

 

Mgr. Martin Začal, advokát